Architekt

0
27
Rate this post

Architekt adaptujący musi otrzymać od nas również mapę. Mapa do celów projektowych jest wykonana przez uprawnionego geodetę i powstaje na podstawie mapy zasadniczej, której kopię uzyskać można w gminie. Niestety, mapa zasadnicza często jest nieaktualna – geodeta będzie musiał najpierw ją uaktualnić nanosząc własne wyliczenia.

Adaptacja projektu polega na dostosowaniu go do warunków zabudowy i do warunków klimatycznych panujących na działce. Czasem niezbędne będzie wykonanie badań gruntowych. Badania gruntu polegają na wykonaniu odwiertów, pobraniu próbek gruntu i poddaniu ich analizie. Wyniknie z niej, na jakiej głębokości znajdują się wody gruntowe, jak zmienia się ich głębokość w wyniku zmian pór roku. Badania gruntu są niezbędne, jeśli planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, budowa studni czy szamba. W innych przypadkach prawo budowlane nie nakazuje jednoznacznie konieczności wykonania badań, jednakże czasami mogą one okazać się bardzo pomocne. Architekt adaptujący będzie miał pewność, jakie fundamenty domu należy zastosować, jaka powinna być ich izolacja, jak budynek należy posadowić.

Kiedy plany domów mamy gotowe, możemy zacząć zbierać dokumenty potrzebne do wniosku o pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę krok po kroku przedstawimy w kolejnym artykule.