Budynek gospodarczy

0
22
Rate this post

Niewielki… Tak, bo jeżeli budynek gospodarczy nie ma więcej niż 25 mkw, to nie będzie nam potrzebne pozwolenie na budowę i warunki zabudowy. Wystarczy zgłoszenie, w którym określimy jego usytuowanie na działce. Do budowy możemy przystąpić po 30 dniach, jeżeli w tym czasie właściwy urząd nie wniesie sprzeciwu. Jeżeli jednak nasz budynek jest kolejną zabudową i np. łącznie innym obiektem, jakim może być np. altana ogrodowa, przekracza powierzchnię 50 mkw, pozwolenie na budowę będzie potrzebne.

Trzeba pamiętać, że także projekty budynków gospodarczych odpowiadają rozporządzeniu o warunkach technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nie możemy więc wybudować ich bliżej niż w odległości 4 m od granicy działki sąsiedniej, jeżeli skierujemy go ścianą z oknem lub drzwiami, lub bliżej niż w odległości 3 m, jeżeli ściana nie posiada otworów. Są wyjątki, kiedy budynek może stanąć w mniejszej odległości:

w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych, jeżeli zezwala na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy – 1,5 m

w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych, jeżeli działka ma szerokość mniejszą niż 16 m – 1,5 do 3 m

w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych, jeżeli długość tego budynku jest mniejsza niż 5,5 m, a wysokość mniejsza niż 3 m – bezpośrednio przy granicy lub w odległości 1,5 m

Domy jednorodzinne nie mogą być przesłonięte przez kolejny budynek. Należy więc tak budować, by budynek gospodarczy nie rzucał cienia na okna w domu i nie ograniczał dostęp do naturalnego światła..