Drenaż odwadniający

0
24
Rate this post

Aby drenaż odwadniający był w stanie spełnić swoje zadanie, to jest osuszyć podmokły teren, zebrana woda musi zostać właściwie odprowadzona. System rur drenarskich może nadmiar wody przekierować na przykład do oczka wodnego lub innego naturalnego zbiornika znajdującego się w pobliżu. Jeśli działka ma dostęp do sieci melioracyjnej, po uzyskaniu stosownego pozwolenia, wodę można przekierować do rowu melioracyjnego. Jeśli dostępu do sieci melioracyjnej brak, niezbędne jest wybudowanie studni chłonnej, której poziom odprowadzenia powinien znajdować się poniżej linii drenażu. Parametry takiej studni, czyli głębokość i chłonność, zależą bezpośrednio od panujących warunków hydrogeologicznych, tj. rodzaju gruntu, głębokości występowania warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych czy głębokości występowania warstwy wodonośnej.

Studnia chłonna to zbiornik na wodę, mający kształt pionowego walca. Może być wykonana z tworzywa sztucznego lub kręgów betonowych. To tzw. studnia bez dna, która sięga do warstw przepuszczalnych i dzięki temu odprowadza nadmiar wody z działki. W celu uzyskania szybszego wsiąkania wody na dolnym odcinku studni, na kręgu położonym najgłębiej można nawiercić otwory o średnicy 1-2 cm lub zastosować gotową rurę perforowaną. Tak przygotowana studnia będzie w stanie pochłonąć wodę z kilku doprowadzonych do niej rur spustowych. Duża działka będzie wymagała wybudowania kilku studni chłonnych.

Korzyści z wybudowania studni chłonnej

Studnie chłonne najczęściej buduje się na terenach, gdzie pierwszą warstwę gruntu stanowi np. glina, czyli warstwa nieprzepuszczalna. Na takiej działce na skutek intensywnych opadów tworzą się olbrzymie kałuże i błoto, ponieważ woda nie ma jak wsiąknąć w podłoże. Studnia chłonna daje możliwość usunięcia nadmiaru wody z działki poprzez skierowanie jej do warstw przepuszczalnych, znajdujących się nawet na głębokości kilku metrów poniżej powierzchni gruntu. Można z niej korzystać również m.in. przy oprowadzaniu nadmiaru deszczówki z systemu rynien okalających budynek czy odwodnienia liniowego. Można także wykorzystać ją jako ostatni element w przydomowej oczyszczalni ścieków. W tym przypadku studnia chłonna służy do odprowadzania oczyszczonych ścieków.