Drenaż

0
25
Rate this post

Drenaż odwadniający działki

Nadmiar wody na działce, na skutek zalegającej tygodniami wody deszczowej czy też z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych w czasie wiosennych roztopów, jest bardzo uciążliwy dla użytkowników takich terenów. Zalegająca woda utrudnia korzystanie z działki, często uniemożliwia do niej dojazd, a rozpoczęcie prac w ogrodzie lub na polu jest opóźnione. Bywa również tak, że użytkowanie części terenu przez większość roku jest zupełnie niemożliwe właśnie na skutek stojącej na nim wody. Zagrożone są również umiejscowione na takiej działce zabudowania (domy i wszelkie budynki gospodarcze). Tak niekorzystne warunki w szybkim czasie są w stanie doprowadzić do zawilgocenia ścian budynków, a nawet naruszenia ich konstrukcji. W takiej sytuacji odwodnienie działki jest zabiegiem absolutnie niezbędnym.

Jeśli nie mamy możliwości podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej, pozwalającej na odpływ wody opadowej, musimy zatroszczyć się o odwodnienie we własnym zakresie. Dobrym rozwiązaniem na osuszenie podtopionych terenów jest przeprowadzenie drenażu odwadniającego działki.

Drenaż odwadniający działki to układany na całym jej terenie system specjalnych rur drenarskich, wykonanych z tworzywa sztucznego i odpowiednio perforowanych, do których nadmiar wody jest w stanie swobodnie spłynąć. Rury drenarskie muszą być ułożone z odpowiednim spadkiem. Przyjmuje się, że powinien on wynosić ok. 5 promili, to jest 5 mm na 1 m. Rury umieszcza się w przygotowanych wcześniej wykopach o kształcie odwróconego trapezu, odpowiednio zabezpieczonych. Ważne, aby były one wysypane ze wszystkich stron drobnym żwirem, dzięki czemu woda będzie w stanie swobodnie napływać (grubość obsypki powinna wynosić ok. 10-15 cm). Zaleca się oddzielenie rodzimego gruntu od żwiru warstwą geowłókniny, dzięki czemu unikniemy zapychania się światła rur. Po starannym przygotowaniu otworu i umieszczeniu w nim rury drenarskiej, następnie zasypuje się otwór ziemią pochodzącą z wykopu i wyrównuje teren.

Drenaż odwadniający działki będzie w stanie spełnić swoje zadanie, to jest osuszyć podmokły teren, tylko wówczas, gdy zebrana woda będzie mogła zostać skutecznie odprowadzona. Nadmiar wody można w obrębie swojej działki odprowadzić na przykład do stworzonego oczka wodnego lub innego zbiornika naturalnego, który znajduje się w sąsiedztwie naszej działki. Najprościej byłoby odprowadzić wodę do systemu kanalizacyjnego (uprzednio uzyskując odpowiednie pozwolenie na przyłącze), jednak nie wszędzie jest taka możliwość. Jeśli jednak nie mamy dostępu do sieci melioracyjnej, dobrym sposobem na odprowadzenie zalegającej wody jest wybudowanie studni chłonnej.