Jak prawidłowo postępować w przypadku pożaru?

0
20
Rate this post

Pożar może zdarzyć się zawsze może pojawić się wszędzie, nie potrafimy go wykluczyć całkowicie nawet jeżeli wszystko będzie super to zawsze jest jeszcze czynnik ludzki, który to zazwyczaj jest słabym ogniwem i ku nieszczęściu popełnia błąd. Każdy musi sobie to uświadomić. To niezwykle groźny żywioł. Zatem bardzo znaczące jest regularne wykonywanie nadzorów dzięki którym możliwe jest wyrobienie najskuteczniejszych oraz najszybszych rozwiązań na wyprowadzenie ludzi i mienia z miejsca, w którym powstał pożar.

Niezmiernie ważne w tym przypadku jest zapoznanie się z odpowiednią lekturą, jaką jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Ale instrukcja bezpieczeństwa pożarowego stanowi tylko jeden z elementów bezpieczeństwa p.poż w budynku. Sama instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest tylko opracowaniem. Grunt to aby z z tym opracowaniem zapoznali się wszyscy pracownicy wykonujący pracę w obiekcie.

Teraz powstaje pytanie co zrobić aby wszyscy przeglądający instrukcję przyswoili sobie tą wiedzę chociażby w niewielkim stopniu. Stosownym wyjściem będzie zapoznawanie pracowników w trakcie obligatoryjnych szkoleń ppoż. Dzięki temu, iż kadra będzie wyuczona zwiększa się szansa że w momencie ewakuacji wszystko przebiegnie sprawnie. Szkolenia przeciwpożarowe zdecydowanie pomagają w zgraniu składu, personelu. Co więcej regularnie realizowane szkolenia są w stanie w ogromny sposób zminimalizować czas potrzebny na ewakuację budynku, jeśli powstanie rzeczywiste niebezpieczeństwo, co także nie jest bez znaczenia.
Co jeszcze można zrobić?

Trzeba również mieć na uwadze aby szkolenia pożarowe były przeprowadzane przez wykwalifikowane osoby. Ma to duże znaczenie zarówno pod względem ustawowym jak i praktycznym. Wyłącznie takie osoby są w stanie dobrze przeprowadzić szkolenie i przygotować pracowników do właściwego zachowania w przypadku niebezpieczeństwa. Następującym problemem jaki należy poruszyć jest ewakuacja ludzi i mienia. Dogłębne informacje na temat ewakuacji można znaleźć w instrukcji pożarowej.