Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

0
20
Rate this post

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Nie tylko domy jednorodzinne wymagają pozwolenie na budowę. Bez pozytywnej decyzji nie powstaną również domki letniskowe, czy nawet budynki gospodarcze lub altany ogrodowe, jeśli ich powierzchnia jest większa niż 25 mkw.

Zanim złożymy wniosek o pozwolenie na budowę musimy postarać się o kilka dokumentów i uzgodnień, o czym szczegółowo pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów Zanim rozpoczniemy budowę. Gdy mamy już więc warunki zabudowy, nowoczesne projekty domów w 4 egzemplarzach oraz pozostałe dokumenty, możemy wypełnić i złożyć wniosek.
pozwolenie na budowe Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Wniosek powinien oczywiście zawierać dane inwestora, nazwę i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego. Musimy również podać rodzaju obiektu budowlanego, czyli czy budujemy domy z drewna czy usługowe, domy parterowe czy piętrowe, a także wpisać oznaczenie naszej działki budowlanej według ewidencji gruntów. Wniosek jest brany pod uwagę tylko wtedy, gdy jest kompletny, a o jego kompletności świadczą załączniki. Do wniosku bowiem bezwzględnie musimy dostarczyć:

4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego (przypominamy, że gotowe projekty domów jednorodzinnych mogą stanowić projekt architektoniczno-budowlany tylko wtedy, gdy zostaną przystosowane do warunków zabudowy i warunków terenu, w czasie adaptacji)

oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

decyzję o warunkach zabudowy – jest ona wymagana w przypadku, gdy w gminie nie powstał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

wymagane opinie i uzgodnienia