Obowiązkowy audyt energetyczny

0
21
Rate this post

Obowiązkowy audyt energetyczny jest procesem, w którym oceniana jest efektywność energetyczna budynku lub zakładu przemysłowego. Jest to ważne narzędzie do identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa energii, co przyczynia się do obniżenia kosztów i poprawy efektywności energetycznej.

Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego nałożony jest na właścicieli budynków użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw, które zużywają więcej niż kwotę energii określoną przez przepisy prawne. Audyt powinien być przeprowadzany co najmniej raz na 4 lata.

Podczas audytu energetycznego specjaliści oceniają różne aspekty budynku, takie jak izolacja, okna, systemy grzewcze i klimatyzacyjne oraz oświetlenie. Analizują również zużycie energii i generowanie odpadów. Na podstawie tych danych, specjaliści przygotowują raport zawierający rekomendacje dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynku.

Wdrożenie rekomendacji z audytu energetycznego pozwala na zmniejszenie zużycia energii, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji i poprawy efektywności energetycznej. W wielu krajach, właściciele budynków, którzy przeprowadzają audyt energetyczny i wdrażają rekomendacje, mogą liczyć na różnego rodzaju ulgi podatkowe i dotacje.

W Europie obowiązek przeprowadzenia audytów energetycznych wynika z dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek przeprowadzania audytów energetycznych w budynkach użyteczności publicznej.