Przyłącza wodociągowe

0
18
Rate this post

Jedną z pierwszych decyzji jakie będzie musiał podjąć Inwestor w związku z planowaną budową domu, jest konieczność dokonania wyboru pomiędzy wodą wodociągową a wodą z własnego ujęcia. Oczywiście, o ile taki wybór jest w ogóle możliwy i posiadana działka ma dostęp do sieci wodociągowej. Jeśli w okolicy nie ma dostępu do sieci wodociągowej lub dostęp ten jest na tyle utrudniony, że podłączenie się do sieci wiązałoby się z dużymi nakładami finansowymi po stronie Inwestora, warto w takim przypadku rozważyć budowę własnego ujęcia wody, w postaci na przykład tradycyjnej studni kopanej, abisynki czy studni głębinowej. Jeśli z kolei teren, na którym ma w przyszłości zostać wybudowany dom, jest uzbrojony w sieć wodociągową, to w warunkach zabudowy Inwestor zostanie wręcz zobligowany do podłączenia domu do istniejącej sieci. W takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie przyłącza wodociągowego.

Przyłącze wodociągowe, to nic innego jak przewód łączący wodociąg, zlokalizowany najczęściej w ulicy czy też bliższym lub dalszym sąsiedztwie, z naszym domem i instalacją wodną, która się w nim znajduje. Prawidłowo wykonane przyłącze wodociągowe musi spełniać kilka warunków. Przede wszystkim podczas jego budowy należy ściśle przestrzegać zaleceń, które widnieją w projekcie przyłącza wodociągowego, o który będziemy musieli się postarać. Warto w tym celu udać się do miejscowego zakładu wodociągowego, gdzie uzyskamy niezbędne informacje na temat formalności jakie należy spełnić, aby móc cieszyć się bieżącą wodą w kranie.