Rura osłonowa w otworze studziennym

0
25
Rate this post

Rura osłonowa w otworze studziennym

Woda z własnej studni głębinowej gwarantuje również pełną niezależność. Ich użytkownikom nie straszne są już awarie sieci wodociągowej czy wakacyjne przerwy w dostawie wody, z którymi borykaliśmy się przez długie lata.

O ile można myśleć o samodzielnym wykonaniu tradycyjnej studni kopanej, budowanej często ręcznie, przy pomocy łopat lub niewielkich koparek, o tyle wiercenie studni głębinowych zdecydowanie warto powierzyć profesjonalnej ekipie. Niezwykle ważna jest precyzja wykonania. Bardzo istotna jest szczelność studni, czyli zabezpieczenie przed napływaniem do niej zanieczyszczonych wód powierzchniowych, co ma bezpośredni wpływ na jakość uzyskanej ze studni wody.

Studnie głębinowe można wiercić dwiema metodami – wykorzystując rury osłonowe lub używając tzw. płuczki, czyli specjalnej substancji, która z jednej strony wypłukuje z otworu jego zawartość, tj. piach czy glinę i tym samym go drąży, a z drugiej strony zasklepia ściany otworu, zapewniając szczelność wykopu.

Przy pierwszej metodzie do wierconego otworu stopniowo wprowadza się rury osłonowe, które zabezpieczają otwór przed osypaniem, a następnie umieszcza się w nim kolumnę filtrową. Po wywierceniu całego otworu i umieszczeniu rur studziennych, rury osłonowe są usuwane, a powstałą przestrzeń między ścianami otworu, a kolumną filtrową uzupełnia się specjalnym żwirem filtracyjnym, który sprawa, że woda swobodnie napływa do otworu i co istotne podlega już wstępnemu przefiltrowaniu. Ponad warstwą żwiru wsypuje się granulat z compactonitu, który ma za zadaniem nie dopuszczenie do studni wody z wyższych, bardziej zanieczyszczonych warstw. Wykonując otwór drugim sposobem, to jest przy wykorzystaniu płuczki, postępuje się podobnie. Do przygotowanego otworu wpuszcza się kolumnę filtrową, którą następnie należy obsypać żwirem i granulatem z compactonitu.

Po zrobieniu odwiertu, umieszczeniu rur i właściwym zabezpieczeniu dna studni, można wprowadzić do niej pompę wraz z pełnym oprzyrządowaniem. Niezbędne jest również wykonanie tzw. pompowania oczyszczającego oraz zabezpieczenie terenu wokół studni. Przyjmuje się, że minimum w promieniu 1 m teren wokół studni powinien zostać wybrukowany.