Rury drenarskie

0
23
Rate this post

Rury drenarskie – perforowane rury, do których przez system drobnych otworów dostaje się zalegająca woda. Wykonane są najczęściej z tworzyw sztucznych. Ciąg rur układa się wokół budynku, w ten sposób, aby spód rury znajdował się minimum 20 cm poniżej górnej krawędzi ławy fundamentowej, ale nie poniżej jej dolnej krawędzi, żeby woda nie podmywała fundamentów.

Jeśli drenaż jest wykonywany w trakcie budowy domu, rury można ułożyć tuż obok ścian fundamentu. Jeśli z kolei drenaż wykonuje się wokół już wybudowanego budynku najlepiej zachować 2-3 m odstępu od ścian domu.

Do drenażu wykorzystuje się rury zabezpieczone specjalną otuliną, czyli filtrem, który nie pozwoli, aby przez otwory przedostawały się większe cząstki gruntu lub kamyki. Otulina może być wykonana z tworzyw sztucznych (stosowana w przypadku gruntów piaskowych i żwirowych) lub z włókien kokosowych (stosowana w gruntach gliniastych).

Studzienki rewizyjne – są umieszczane tam, gdzie rura ulega załamaniu, czyli w każdym narożniku budynku. Przykryte zdejmowanymi pokrywami w przyszłości będą służyć do konserwacji układu, to jest do przepłukiwania rur wodą w celu usunięcia zanieczyszczeń. Można je wykonać samodzielnie wykorzystując rury kanalizacyjne, albo kupić gotowe elementy.

Studzienka zbiorcza – najniższy punkt systemu, dzięki czemu woda, jak sama nazwa wskazuje, ma się szansę w niej zebrać. Odprowadza nadmiar wody z otoczenia budynku.