Wiercenie otworu

0
20
Rate this post

Wiercenie otworu

Jeśli dysponujemy niewielką działką lub terenem mocno zalesionym, nie możemy budować pompy ciepła w oparciu o kolektor gruntowy poziomy. Nie sprawdzi się zarówno kolektor poziomy płaski, jak i spiralny. Idealne w tej sytuacji będzie źródło dolne w postaci kolektora pionowego, które przede wszystkim potrzebuje zdecydowanie mniej miejsca oraz sprawi, że system będzie miał dużo większą stabilność cieplną. Glikol, który wypełnia taką instalację ma stałą i przede wszystkim wysoką temperaturę przez cały rok kalendarzowy (tj. od ok. 3 do 7°C), co jest bardzo istotne dla jak najlepszej wydajności układu.

Na głębokość wykonania odwiertów pionowych w ziemi bezpośredni wpływ ma zapotrzebowanie energetyczne budynku. Najczęstszą praktyką jest wykonanie kilku odwiertów położonych blisko siebie. Zakładając, że 1 metr bieżący odwiertu dostarcza od 30 do 70 W energii cieplnej, czyli średnio 50 W, aby wytworzyć 10 kW energii, czyli porcję energii potrzebną na ogrzanie i dostarczenie ciepłej wody użytkowej do domu o powierzchni 200 m, należy przygotować odwiert o głębokości 200 metrów. Można wykonać jeden odwiert 200 – metrowy, 3 otwory o głębokości ok. 70 metrów lub 4 otwory 50 – metrowe. Ilość i głębokość poszczególnych otworów zależy od rodzaju gleby, z którą mamy do czynienia. W praktyce, ze względu na rosnący wraz z długością otworu opór, pojedynczy odwiert nie powinien przekraczać 100 – 120 metrów. Istotną kwestią jest zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy otworami (najlepiej ok. 5 metrów).W kolejnym kroku do przygotowanych otworów wprowadza się pionowe sondy w kształcie litery U, wypełnione glikolem, czyli specjalną substancją odporną na zamarzanie.
Samojezdna wiertnica GEOTOOL P-T20