ZUS dla przedsiębiorców

0
22
Rate this post

Osoba prowadząca w Polsce własną działalność gospodarczą zobowiązana jest do opłacania składek na ZUS. Składki odprowadzane są na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, chorobowe (nieobowiązkowe) oraz fundusz pracy. Praktycznie każdy prowadzący legalnie działalność musi co miesiąc odprowadzać składki. Nie są to małe koszty, kwoty są corocznie waloryzowane – na chwilę obecną (2015 r.) jest to nieco ponad 1000 zł. I niestety musimy mieć świadomość, że nawet jeżeli nasze przychody w danym miesiącu są niewystarczające, ten rodzaj opłat musimy ponieść. Z opłacania składek zwalnia nas jedynie zawieszenie działalności – czyli jeżeli np. nie chcemy zlikwidować firmy, ale chwilowo nie mamy pracy, możemy w urzędzie, w którym rejestrowaliśmy działalność zgłosić zawieszenie działalności (max na 24 m-ce, min. na 1 m-c). Już od kilku lat ZUS wprowadził również ulgi dla osób rozpoczynających działalność po raz pierwszy – przez 24 m-ce osoby takie opłacają obniżone składki (obecnie ok. 450 zł). Jednak wiąże się to z obniżonymi świadczeniami za ten okres. Osoby opłacające składki mają zagwarantowany dostęp do opieki medycznej, zapewnione świadczenia w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego, czy też wystąpienia niepełnosprawności a także otrzymają zasiłek dla bezrobotnych, jeżeli musieli zrezygnować z prowadzenia firmy.